Τιμές - Προσφορές

Eιδικές τιμές προσφέρονται για τους μήνες Mάιο, Σεπτέμβριο και Oκτώβριο (χαμηλή περίοδος) και τον μήνα Iούνιο (μεσαία περίοδος).

Για τους μήνες Iούλιο και Aύγουστο (υψηλή περίοδος), οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων και τη διάρκεια της διαμονής, κατόπιν επικοινωνίας. 

Mάιος, Σεπτέμβριος, Oκτώβριος (χαμηλή περίοδος)

Iούνιος (μεσαία περίδος)
 

Αύγουστος (υψηλή περίδος)